Nieuws

Aanbestedingsloket voor klachten aanbestedingen

04 september 2007

Sinds 16 juli 2007 bestaat het aanbestedingsloket (www.aanbestedingsdesk.nl) waar ondernemers terecht kunnen met klachten en vragen over concrete aanbestedingen.

Dit is een privaatrechtelijk initiatief van MKB Nederland en VNO-NCW. Aanbieders in de gehandicaptenzorg kunnen hier terecht met klachten over aanbestedingen. Denkt u bijvoorbeeld aan aanbestedingen door gemeenten onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning of aanbestedingen door zorgverzekeraars onder de AWBZ. In de huidige situatie kan een ondernemer alleen via een gerechtelijke procedure uitsluitsel krijgen over de vraag of een aanbestedende dienst zich aan de regels heeft gehouden.

Contactpersoon

voor vragen over aanbestedingen kunt u terecht bij mw mr T.H.C. (Tineke) Donga tdonga@vgn.nl 030 27 39 624.

Deze pagina is een onderdeel van: