Nieuws

Aanbestedingswet aangenomen

31 oktober 2012

De Eerste Kamer heeft op 30 oktober 2012 het wetsvoorstel Aanbestedingswet 2013 aangenomen en over de moties gestemd. Wanneer de Aanbestedingswet in werking treedt, is afhankelijk van het advies van de Raad van State over het Aanbestedingsbesluit. De wet zal waarschijnlijk per 1 januari 2013 in werking treden.
In Europa wordt ook gewerkt aan nieuwe voorschriften. In deze nieuwe aanbestedingswet zijn die nog niet meegenomen.

beeld van vrouwe justitia tegen blauwe lucht

Wat speelt voor aanbieders van gehandicaptenzorg?

Aanbieders van gehandicaptenzorg zullen onder de WMO te maken krijgen met gemeenten als aanbestedenden dienst. Hoewel we nog niet precies weten hoe de diensten door gemeenten gekwalificeerd zullen worden, zal het volgens ons toch om 'begeleiding' gaan (zorg/maatschappelijke dienst). Daarom is van belang dat in deze wet opgenomen is dat gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening  2B-diensten zijn. Hierdoor zal bij aanbesteding door de gemeente sprake zijn van een licht regime.

Artikel 2.38 en 2.39 van de aanbestedingswet:

  • Voor diensten voor gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening wordt de procedure voor 2B-diensten toegepast, tenzij de aanbestedende dienst anders besluit.
    Een aanbestedende dienst moet bij 2B-diensten met een duidelijk grensoverschrijdend belang voor een passende mate van openbaarheid van aankondiging van de opdracht zorgen.

Deze pagina is een onderdeel van: