Nieuws

Aanbieders en gemeenten pakken bureaucratie Jeugdwet en Wmo aan

08 december 2015

Gemeenten en zorgaanbieders zijn samen verantwoordelijk voor de uitvoering van de Jeugdwet en de Wmo. Samen slaan zij de handen ineen om de administratieve lasten in de uitvoering van de Jeugdwet en de Wmo aan te pakken. Een nieuw hulpprogramma ondersteunt gemeenten en aanbieders hierbij. Gemeenten en aanbieders willen de organisaties en professionals ontlasten. Zo ontstaat meer ruimte voor aandacht aan cliënten. En door de uitvoeringsregels te vereenvoudigen ontstaat ook meer ruimte voor innovatie in de zorgverlening.

Nieuw ondersteuningsprogramma

Het nieuwe 'Programma Informatievoorziening Sociaal Domein voor Gemeenten en Zorgaanbieder' zet de beweging van het afgelopen jaar voort. In 2015 kwamen er iWmo en iJW standaarden om de administratieve processen tussen gemeenten en aanbieders te vereenvoudigen. Ook is er nu de technische infrastructuur, waarmee gemeenten en aanbieders veilig en betrouwbaar kunnen communiceren.

Maatwerkondersteuning

De ondersteuning vanuit het nieuwe programma is erop gericht dat álle gemeenten en aanbieders in de uitvoering van de Jeugdwet en de Wmo gebruikmaken van de gestandaardiseerde afspraken over administratie. Het gaat dan om afspraken over inkoop en bekostiging, declaratie, rechtmatigheid, beleidsmonitoring en privacybescherming. Daarbij werkt het programma aan een vereenvoudiging van de standaarden. Het programma biedt maatwerk-ondersteuning om zowel zorgaanbieders als gemeenten te helpen de standaarden in gebruik te nemen.

Samenwerkingsprogramma VNG en branches

Het nieuwe programma is een samenwerking tussen VNG en zes brancheorganisaties (VGN, Actiz, BTN, GGZ Nederland, Federatie Opvang en Jeugdzorg Nederland). De inhoud van het programma staat in de 'Werkagenda Administratie en Informatievoorziening Jeugd en Wmo'.

Het nieuwe programma bouwt voort op de ondersteuning die vanuit het Project iZA (Informatievoorziening Zorgaanbieders) afgelopen jaar is geboden aan de zorgaanbieders, en de ondersteuning vanuit het ISD-programma aan gemeenten. Zowel het project iZA als de VNG-ondersteuning gaan op in het nieuwe ISD-programma. Het programma is mede mogelijk door een bijdrage vanuit VWS.

Programmaleiding

De nieuwe programmadirecteur is Reinier ter Kuile. Vanuit het ministerie van Veiligheid & Justitie was hij de afgelopen jaren mede verantwoordelijk voor de decentralisatie van het jeugdstelsel. Ter Kuile gaat per 1 februari 2016 aan de slag bij de VNG. Tot die tijd gaan twee kwartiermakers het nieuwe programma vormgeven en zorgen dat de overdracht van lopende activiteiten is geborgd.

Han Huizinga
Wil je meer weten?
Neem contact op met Han Huizinga

Deze pagina is een onderdeel van: