Nieuws

Nieuwe versie standaardproductcodelijst voor Wmo en Jeugdwet

10 november 2015

Voor de Wmo en de Jeugdwet is de nieuwe versie van de standaardproductcodelijst beschikbaar. De aanvullingen en wijzigingen kwamen tot stand door de inbreng van gemeenten, gecertificeerde instellingen en jeugdzorgaanbieders. De nu gepubliceerde versie 2.0 vervangt de in juli 2015 uitgebrachte versie 1.0.

De aanleiding voor de nieuwe lijsten is het grote aantal verschillende productcodes uit de oude verwijsindex en onvoldoende herkenbaarheid van de jeugdzorgproducten. Bij zorgaanbieders veroorzaakt dat onnodig werk doordat zorgaanbieders extra mensen moeten inzetten voor administratie en rapportages, waardoor financiële middelen wegstromen van het primaire zorgproces. Ook bij gemeenten leidt het grote aantal productcodes tot verwarring. Buurt- en wijkteams die codes gebruiken om zorg toe te wijzen, zijn veel tijd kwijt aan de ontcijfering van productcodes.

Centraal beheer van de lijsten
Een belangrijk voordeel van productcodestandaardlijsten is dat gemeenten zelf geen lijsten hoeven te beheren. De productcodelijsten worden beheerd door Zorginstituut Nederland, en ze zijn inmiddels opgenomen in de informatiemodellen voor Wmo en Jw. Daarnaast is bij de standaardlijst de aansluiting op het codegebruik in de iWmo- en iJw-berichten zekergesteld.

Passend bij standaardisatiebeleid
De Standaardlijst Productcodes Wmo en Jeugdwet is een product van het VNG-programma Informatievoorziening Sociaal Domein (ISD). De VNG en Zorginstituut Nederland bevelen het werken met de standaardlijst aan. Dit past in het beleid van gemeenten om administratieve processen in het sociaal domein te standaardiseren.

Ondersteuning
Het gebruik van de lijst door gemeenten wordt ondersteund vanuit het programma ISD. VNG en zorgaanbieders bereiden momenteel een gezamenlijke werkorganisatie voor waarin gemeenten en zorgaanbieders worden ondersteund.

Meer informatie
Standaardlijst productcodes Wmo en Jeugdwet, oktober 2015

Releasenotes Standaardlijst productcodes Wmo en Jeugdwet, oktober 2015

Bijsluiter Standaardlijst productcodes Wmo en Jeugdwet, oktober 2015 (dit betreft een toelichting die de VNG voor gemeenten heeft opgesteld, is ook voor zorgaanbieders informatief)

Han Huizinga
Wil je meer weten?
Neem contact op met Han Huizinga

Deze pagina is een onderdeel van: