Nieuws

Standaardlijsten productcodes Wmo & Jeugd beschikbaar

20 juli 2015

De standaardlijsten met productcodes voor de Wmo en de Jeugdwet zijn nu beschikbaar. Deze lijsten zijn bedoeld voor de inkoop van zorg en ondersteuning voor 2016. Met de vereenvoudigde standaardlijsten in het berichtenverkeer kunnen gemeenten en zorgaanbieders de administratieve lasten beperken.

wmo

De VNG heeft de productcodelijsten voor Wmo en Jeugdwet vastgesteld met als doel om waar mogelijk te standaardiseren in het berichtenverkeer tussen gemeenten en zorgaanbieders. Op de productcodelijst 2015 is een vereenvoudigings- en ontdubbelingsslag gemaakt. Bij de jeugdlijst heeft er tevens een aanpassing van de categorie-indeling plaatsgevonden, een aanpassing die ook in de iJw-standaard wordt doorgevoerd. De Wmo-productcatgeroriën blijven ongewijzigd.

De standaardlijsten zijn voorzien van een bijsluiter die gebruikers informeert over de wijze waarop gemeenten en aanbieders de productcodelijsten kunnen gebruiken. Ook omvat hij een toelichting op de structuur van de lijsten én een aantal belangrijke begrippen die hierin gehanteerd worden.

Bezwaren vanuit jeugdzorgaanbieders

Jeugdzorgaanbieders hebben laten weten dat de standaardlijst voor jeugd onvoldoende aansluit op de producten die zij leveren. De zes branches van aanbieders stemmen daarom niet in met de standaardlijst voor jeugd. De jeugdzorgbranches, waaronder de VGN, zijn een werkgroep gestart die kort na de zomer nog met een aanvulling komt. De VNG zal deze aanvulling in september in de standaardlijst Jeugd en de bijsluiter inpassen.

Meer informatie

Aanvullende informatie over de productcodelijst vindt u op de website www.istandaarden.nl.

Han Huizinga
Wil je meer weten?
Neem contact op met Han Huizinga