Denk mee over standaardproductcodes Wmo en Jeugdwet

Om administratieve lasten te beperken maken gemeenten en aanbieders gebruik van de landelijke standaardproductcodes voor Wmo en jeugdhulp. Gemeenten en aanbieders kunnen suggesties doen voor aanvullingen. Dit kan tot 1 september 2017. Op 1 oktober 2017 worden de nieuwe standaardproductcodelijsten gepubliceerd.

wmo
Suggesties doen voor productcodes

Gemeenten en aanbieders kunnen suggesties doen om nieuwe productcodes op te laten nemen in de standaardproductcodelijsten voor Wmo en Jeugdwet.

Beoordeling van suggesties

Suggesties voor aanvullingen op de standaardproductcodelijsten worden op vier criteria beoordeeld:

 1. Actualiteit: past de code bij de ontwikkelingen in het sociaal domein?
 2. Relevantie: is het product nieuw of kan het worden vertaald naar een bestaande productcode?
 3. Spreiding: wordt de productcode gebruikt door meer dan een gemeente of regio?
 4. Toekomst: is de verwachting dat op termijn meerdere partijen het product gaan hanteren?

Na afweging wordt besloten of de nieuwe productcode wordt opgenomen in de standaardproductcodelijsten voor iWmo en iJw.

Aanleveren van suggesties voor productcodes

Gemeenten en aanbieders kunnen tot 1 september 2017 suggesties mailen naar info@istandaarden.nl. Het is van belang om daarbij de volgende gegevens aan te leveren:

 1. Een duidelijke productomschrijving 
 2. Vermelding van de productcategorie 
 3. Uitleg van de opbouw: welke (oude) producten vallen onder de code?
 4. In welke eenheid wordt het product bekostigd?
 5. Welke gemeenten en aanbieders hanteren het product?

Publicatie nieuwe standaardproductcodelijsten op 1 oktober 2017

Het programma i-Sociaal Domein en Zorginstituut Nederland publiceren op 1 oktober 2017 de nieuwe productcodelijsten voor iWmo en iJw op istandaarden.nl.

Uitgangspunten standaardproductcodes

De landelijke standaardproductcodes voor iWmo en iJw zijn opgesteld om administratieve lasten te vermijden bij aanbieders en gemeenten. Bij het opstellen van de standaardproductcodelijsten wordt uitgegaan van de volgende uitgangspunten:

 • er wordt zo veel mogelijk rekening gehouden met de behoeften van gemeenten en aanbieders
 • bestaande landelijke productcodes voor iWmo en iJw moeten zo min mogelijk wijzigen zodat software zo min mogelijk hoeft worden aangepast
 • gemeenten en aanbieders kunnen suggesties doen om nieuwe codes te laten toevoegen aan de landelijke standaardproductcodelijsten
 • productcategorieĆ«n wijzigen niet
 • codes die door geen enkele gemeente of zorgaanbieder gebruikt worden, kunnen vervallen

Standaardproductcodelijsten downloaden

Standaardproductcodelijst Wmo (Excel)
Standaardproductcodelijst Jeugdwet (Excel)

Relevantie voor zorgaanbieders

Hoewel de suggesties voor aanvullingen op de productcodelijsten mogelijk vooral van gemeenten komen, is dit bericht informatief voor zorgaanbieders, o.a. vanwege de planning voor de nieuwe standaardproductcodelijsten in oktober 2017. De VGN streeft naar een zo beperkt mogelijke set landelijk uniforme productcodes. Omdat in het sociaal domein volop wordt gewerkt aan het ontwikkelen van nieuwe en andere vormen van zorg is het soms nodig dat er nieuwe productcodes worden toegevoegd. Productcodes die niet (meer) worden gebruikt worden van de lijst afgehaald. 


Meer informatie

Voor meer informatie over de productcodes, klik hier

Wil je meer weten of heb je vragen of opmerkingen?

Neem contact op met Han Huizinga
Telefoonnummer
06-13197186
Han Huizinga

Deze pagina is een onderdeel van