Nieuws

Aandacht voor gehandicaptenzorg mist in eerste rapport Onderzoeksraad voor Veiligheid over aanpak coronacrisis

17 februari 2022

Op 15 februari is het eerste deel van het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de aanpak van de coronacrisis gepubliceerd. De VGN mist daarin aandacht voor de gehandicaptenzorg. Juist om te leren van deze crisis, vindt de VGN dat het perspectief van de gehandicaptenzorg nadrukkelijker moet worden meegenomen. Zeker ook bij het uitwerken van de aanbevelingen van de Raad.

Commercial ghz - coron

Het onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) naar de aanpak van de coronacrisis focust op de periode tot september 2020. Hoofddoel van dit onderzoek is om van de coronacrisis te leren voor de toekomst. De OVV richt zich in dit eerste deel van hun onderzoek op de wijze waarop de pandemie is aangepakt. Het rapport gaat in op de voorbereiding op deze pandemie, de crisisorganisatie en besluitvorming en de crisiscommunicatie. Het rapport behandelt bovendien de verpleeghuizen als specifiek onderzoeksthema.

Leren van casuïstiek

De OVV geeft aan dat de keuze voor de verpleeghuissector voortkomt uit het feit dat hier de meest kwetsbare mensen, met de meest complexe zorgvragen, samenwonen en zorg ontvangen. Daarnaast gaf de casuïstiek in deze sector de meeste aanleiding om een verdiepend onderzoek te doen. De OVV geeft in de inleiding van het rapport aan dat de te leren lessen voor de verpleeghuizen mogelijk ook van belang voor andere groepen kwetsbaren, zoals in de thuiszorg, de GGZ of de gehandicaptenzorg.

Geen erkenning voor de impact op cliënten en de inzet van medewerkers

Het is goed dat de aanpak van de coronacrisis grondig en evenwichtig wordt onderzocht door de Onderzoeksraad. De VGN is echter verbaasd dat de OVV zich focust op de verpleeghuizen als specifiek onderzoeksthema. Verwacht was dat de OVV een evenwichtiger beeld zou presenteren door het bredere perspectief van de care mee te nemen. Daarmee geeft de OVV nu geen erkenning aan de impact die de crisis heeft gehad voor cliënten en voor de inzet van medewerkers in de gehandicaptenzorg en de onzekerheid die bij hen speelde in de eerste fase van de crisis. Bijvoorbeeld of er tijdig en voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) geleverd konden worden om beschermd het werk te doen.

Neem het perspectief van de gehandicaptenzorg mee

Ook voor de gehandicaptenzorg was er in de aanpak van de coronacrisis aanvankelijk beperkte aandacht. In het begin van de crisis kreeg de gehandicaptenzorg te weinig prioriteit bij de verdeling van schaarse beschermingsmiddelen en testcapaciteit. En hoewel misschien niet alle conclusies en specifieke lessen voor de verpleeghuizen één-op-één over te nemen zijn, vindt de VGN het van belang dat bij het leren van de lessen van deze crisis voor de toekomst en het uitwerken van de aanbevelingen van de Raad, het perspectief van de gehandicaptenzorg nadrukkelijk wel wordt meegenomen. De coronacrisis is ongekend en vraagt om een grondige evaluatie. Wij hebben dit signaal inmiddels aan de OVV meegegeven.

Redactie VGN