Nieuws

Aandacht voor gezondheidspreventie in zorgdebat

21 februari 2017

Voor de gehandicaptenzorg is het belangrijk dat er meer afspraken worden gemaakt over gezondheidspreventie. Dat zei VGN-voorzitter Femke Halsema gisteren na afloop van Het Grote Zorgdebat, dat in Nieuwegein werd gehouden. Op uitnodiging van 25 branche- en belangenorganisaties debatteerden tien kandidaat-Kamerleden met elkaar over ‘Zorg voor de toekomst’.

Toen het thema ‘preventie’ aan de orde kwam, werd vanuit de zaal het voorstel gedaan om een preventieakkoord te sluiten. Halsema vindt dat hier een rol ligt voor het maatschappelijk middenveld: ‘Laat zorgaanbieders en zorgverzekeraars erover nadenken of je gezamenlijk afspraken kunt maken over preventie. Voor de gehandicaptenzorg is dat belangrijk omdat het vaak gaat om kwetsbare mensen, bij wie de problemen rond ongezond leven groot zijn. Zij zouden er baat bij hebben als er meer afspraken liggen.’

Schrapwet

Voorafgaand aan het debat hield VGN-directeur Frank Bluiminck in een interview met Skipr een pleidooi om de zorg meer persoonsvolgend te maken. ‘Maak het stelsel eenvoudiger, stop met het inkoopcircus en geef ons de ruimte om maatwerk te bieden.’ Zijn woorden vonden letterlijk gehoor bij onder andere Mona Keijzer van het CDA en Kees van der Staaij van de SGP. De laatste stelde ook voor om een 'schrapwet' te maken, waarmee jaarlijks onnodige regels, die leiden tot bureaucratie, worden opgeruimd.

Afvinkcultuur

‘Daar ben ik het enorm mee eens’, reageerde Halsema na afloop. ‘In de gehandicaptenzorg hebben we enorm veel last van onnodige regels. De afvinkcultuur leidt tot angst bij medewerkers om te handelen en tot heel erg veel administratieve handelingen. Carla Dik van de ChristenUnie zei op een gegeven ogenblik dat het niet mogelijk is om risico’s uit te bannen. Dat geldt heel sterk voor de gehandicaptenzorg. Het is mensenwerk, daar worden fouten bij gemaakt en die kun je niet helemaal uitbannen. Als je dat probeert te doen met regels, dan krijg je onnodig veel bureaucratie.’

Domotica

Pia Dijkstra van D66 pleitte er in het debat voor om medewerkers in de zorg te ontlasten door meer gebruik te maken van robots en domotica. ‘Op die manier krijgen medewerkers meer tijd om aandacht te besteden aan mensen in de ouderenzorg en de gehandicaptenzorg.’ Linda Voortman van GroenLinks vond dat er ook meer geld naar de gehandicaptenzorg moet.

Terugkijken?
Op de website van Skipr is een livestream van het debat terug te zien.
U vindt hier de nabeschouwing met de reactie van Femke Halsema, Kamerleden en andere bestuurders van zorgbranches.

Skipr en Zorgvisie publiceerden beiden een verslag van het debat.

portretfoto van Johan de Koning
Wil je meer weten?
Neem contact op met Johan de Koning

Deze pagina is een onderdeel van: