Nieuws

VGN-directeur: nieuw kabinet moet eind maken aan inkoopcircus

06 februari 2017

Mensen met een beperking hebben nu óf een persoonsgebonden budget óf zorg in natura. "Onze ambitie is om over vier jaar te zorgen dat je het beste van die twee werelden hebt", zegt VGN-directeur Frank Bluiminck in een interview op Skipr. "De zeggenschap en het maatwerk van een pgb en de zekerheid, kwaliteit en professionaliteit van zorg in natura." Om deze ambitie te realiseren heeft de gehandicaptenzorg wel de steun van het nieuwe kabinet nodig.

"Die steun is nodig om onnodige regels op te kunnen ruimen en om ruimte te maken door het stelsel eenvoudiger te maken", licht Bluiminck toe. "Stop met het inkoopcircus, geef ons meer ruimte om dat maatwerk echt te kunnen bieden. Het gaat er vooral om mensen keuzevrijheid te geven, zeggenschap over hoe zij de zorg krijgen. De bekostiging volgt daar eigenlijk op."

Als het gaat over mensen met een beperking gaat het meestal over het ministerie van VWS. Bluiminck zou graag zien dat er een breed programma komt dat ook gaat over onderwijs, vervoer en werk, zodat mensen met een beperking ook echt kunnen meedoen in de samenleving.

Dianne van der Veen
Wil je meer weten?
Neem contact op met Dianne van der Veen

Deze pagina is een onderdeel van: