Nieuws

Aanjaagteam stuurt brief aan zorgaanbieders

17 december 2014

Het ‘aanjaagteam’ dat minister Blok heeft opgericht om hulp te bieden bij regionale knelpunten bij het langer zelfstandig wonen, heeft een brief voor zorgaanbieders, corporaties, gemeenten en voor verzekeraars opgesteld. In deze brief worden de partijen opgeroepen tot samenwerking.

In juni informeerden we u over de plannen van het Kabinet over ‘Langer zelfstandig wonen’. Eén van de maatregelen van minister Blok en van staatssecretaris van Rijn betrof het oprichten van een ‘aanjaagteam’ olv dhr. Marnix Norder, om te helpen bij het vlot trekken van regionale knelpunten. Dit aanjaagteam heeft onlangs een algemene brief geschreven voor aanbieders, gemeenten, corporaties en zorgkantoren /-verzekeraars. In de brief staat een korte analyse van mogelijke knelpunten en een oproep tot samenwerking. We plaatsen de brief in de bijlage.

Ook verwijzen we in dit kader naar een ‘informatiekaart’ van de VNG. In deze informatiekaart geeft de VNG aan wat er in de komende tijd nodig is aan ruimtelijk-fysieke randvoorwaarden om langer zelfstandig wonen voor ouderen en kwetsbare groepen zoals mensen met een beperking. In de informatiekaart wordt ingegaan op de verantwoordelijkheid hiervoor van gemeenten, corporaties en zorgaanbieders.

Tenslotte melden we dat er in januari een gesprek plaats zal vinden tussen de VGN en het Aanjaagteam.

We houden u van verdere ontwikkelingen op de hoogte.

Frits Mul
Frits Mul Senior beleidsadviseur

Deze pagina is een onderdeel van: