Nieuws

Aanpassing tarieven in nieuwe beleidsregels

11 juli 2014

De NZa heeft de afgelopen dagen na de publicatie van de beleidsregels voor 2015 geconstateerd dat er fouten in de tarieven zitten. Om die reden heeft de NZa de gehele tariefberekening opnieuw uitgevoerd. De fouten betreffen de beleidsregel ‘Prestatiebeschrijvingen en tarieven zorgzwaartepakketten’ (CA-BR-1507), de beleidsregel ‘Prestatiebeschrijvingen en tarieven extramurale zorg, dagbesteding en vervoer 2015’ (CA-BR-1510) en de beleidsregel ‘Volledig pakket Thuis’ (CA-BR-1509). 

Aangepaste versies van deze drie beleidsregels liggen komende dinsdag voor bij de Raad van Bestuur van de NZa. Daarna zal de NZa de nieuwe versies zo spoedig mogelijk publiceren.

Wij zullen u dan via deze weg nader informeren welke tarieven het precies betreft en zo mogelijk wat de reden is van de wijziging. 

De NZa heeft ons desgevraagd toegezegd om conform voorgaande jaren met een overzicht te komen van (componenten van) de gehanteerde indexen en kortingspercentages. Dat overzicht (overzicht uren en prijzen) zal in de tweede helft van juli op de website van de NZa worden gepubliceerd.