Nieuws

Toeslagen beademingszorg voortaan ook voor VG

17 november 2016

De beleidsregel 'Prestatiebeschrijvingen en tarieven zorgzwaartepakketten' kent o.a. toeslagen voor beademingszorg. Tot nu toe was deze toeslag alleen van toepassing op de ZZP's uit de sectoren V&V en LG. Omdat in de praktijk ook bij clienten uit de VG beademingszorg noodzakelijk kan zijn, is dit door de VGN voorgelegd aan de NZa.

beademings apparaat

De NZa heeft hierover contact gezocht met het Centrum indicatiestelling zorg. Dit overleg heeft opgeleverd dat de NZa heeft besloten om de toeslagen  Z918 (invasieve  / tracheostomale beademing) en Z921 (non-invasieve beademing) open te stellen voor alle grondslagen (deze zullen niet langer expliciet worden benoemd). De beleidsregel zal dienovereenkomstig worden aangepast en begin volgend jaar worden gepubliceerd. De ingangsdatum voor de toegang tot de toeslag voor de VG sector is 1 januari 2017.

Deze pagina is een onderdeel van: