Nieuws

Aanpassingen declaratiebericht wijkverpleging en zintuiglijk gehandicapten beschikbaar

08 juli 2014

De ‘HLZ expertgroep declareren’, bestaande uit een afvaardiging van zorgaanbieders, zorgverzekeraars en softwareleveranciers, presenteert op de Vektissite de aanpassingen van de specificaties voor het declaratiebericht betreffende wijkverpleging en extramurale behandeling voor zintuiglijk gehandicapten. Die aanpassingen zijn nodig per 1 januari 2015 wanneer deze zorg wordt overgeheveld van de AWBZ naar de Zorgverzekeringswet.

Softwareleveranciers, zorgaanbieders en zorgverzekeraars kunnen de aanpassingen vanaf nu gebruiken om hun software op dit gebied aan te passen en te testen. Vanaf 1 oktober 2014 kunnen dan de ketentesten gaan starten, zodat partijen vanaf 1 januari 2015 klaar zijn voor het declareren van wijkverpleging en zorg voor zintuiglijk gehandicapten. De aanpassingen zijn gebaseerd op het bestaande model voor deze declaraties zoals dat nu wordt gebruikt in de AWBZ.

De aanpassingen staan op de site van Vektis.

Han Huizinga
Wil je meer weten?
Neem contact op met Han Huizinga