Nieuws

Aantal mensen met lichamelijke of verstandelijke beperkingen

27 augustus 2012

Het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) heeft in juli 2012 een factsheet Mensen met lichamelijke of verstandelijke beperkingen uitgebracht.

Het factsheet geeft een overzicht van de aantallen van thuiswonende mensen met lichamelijke of verstandelijke beperkingen. De circa 150.000 bewoners van instellingen voor ouderenzorg en gehandicaptenzorg blijven buiten beschouwing.

Cliënten in gehandicaptenzorg
Hiermee vormt deze publicatie een aanvulling op het  VGN factsheet Kerngegevens gehandicaptenzorg 2007-2010 en is er tevens sprake van een gedeeltelijke overlap. Het VGN factsheet richt zich op clienten met en  zonder verblijf die zorg ontvangen van een instelling voor gehandicaptenzorg.

 

 

Han Huizinga
Wil je meer weten?
Neem contact op met Han Huizinga