Nieuws

Factsheet over ouderen met een verstandelijke beperking voor Wmo-raden

03 september 2015

Het aantal ouderen met een verstandelijke beperking stijgt. Het ontbreekt gemeenten echter nog aan voldoende kennis en deskundigheid over deze bijzondere groep. Daarom heeft de VGN speciaal voor Wmo-raden een factsheet samengesteld, dat te vinden is op www.vgn.nl/toolkitouderen.

Veroudering bij mensen met verstandelijke beperkingen brengt specifieke gezondheidsproblemen en gezondheidsrisico’s met zich mee. Als de omgeving daar niet goed op inspeelt, kan dit een een verhoogd risico op een verkeerde diagnose tot gevolg hebben, waardoor er hogere gezondheidsrisico’s optreden. Blijft daardoor de juiste ondersteuning uit, dan zal de kwaliteit van bestaan in alle opzichten afnemen. Het risico op sociaal isolement, misbruik, verloedering, ongelukken en een sterker beroep op de gezondheidszorg neemt daardoor toe.

Een ruwe schatting leert dat Nederland 25.000 ouderen telt met een lichte verstandelijke beperking en 13.500 met een ernstige verstandelijke beperking. Onder de mensen met een verstandelijke beperking wordt iemand vanaf het 50e levensjaar tot de ouderen gerekend. Voor mensen met het syndroom van Down en mensen met een ernstige verstandelijke beperking ligt deze leeftijd al op 40 jaar. Een deel van de mensen met een lichte tot matige beperking maakt een normaal verouderingsproces door. Een ander deel krijgt te maken met ouderdomsziekten, vaak op jongere leeftijd dan bij mensen met een normale begaafdheid.

 

Foto van Johan van Ruijven
Wil je meer weten?
Neem contact op met Johan van Ruijven