Nieuws

Aanvraag erkenning Geschillencommissie Gehandicaptenzorg ingediend

07 november 2016

Op 5 oktober informeerden wij u over onze onderhandelingen met de Stichting Geschillencommissies Consumentenzaken (SGC) over de geschilleninstantie voor de gehandicaptenzorg die voldoet aan de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz). VGN, Ieder(In) en LSR hebben met de SGC overeenstemming bereikt over het instellen en in stand houden van de Geschillencommissie Gehandicaptenzorg (commissie) en het toepasselijke reglement. Dit voor de duur van twee jaar. Op 31 oktober is de aanvraag voor erkenning van de commissie bij het CIBG ingediend.  

geschillencommissie

Toegang: cliënten

Leden van de VGN kunnen aansluiten bij de Geschillencommissie gehandicaptenzorg.  Cliënten van aangesloten leden hebben toegang.

Toegang aanbieders

Leden van de VGN kunnen bij de commissie een geschil kenbaar maken. Dit wordt alleen in behandeling genomen als de cliënt ermee instemt.

Toets CIBG

Het CIBG toetst of het reglement voldoet aan de eisen uit de Wkkgz en de regeling en verstrekt vervolgens namens de minister de erkenning. Wij informeren u als de erkenning is afgegeven, waarna het reglement ter beschikking komt. Ook informeren wij u over de registratieprocedure bij de SGC voor de commissie.

Werkwijze commissie

De commissie gaat volgens het goedgekeurde reglement werken. De commissie bestaat uit drie leden en is tripartite samengesteld; SGC: voorzitter (jurist); een lid voorgedragen door VGN en een lid voorgedragen door Ieder(In) /LSR. De commissie kan besluiten om een deskundige in te schakelen. De commissie beschikt over regionale zittinglocaties in:
Alkmaar, Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Breda, Middelburg/Goed, Eindhoven, Maastricht, Arnhem, Hengelo/Enschede, Zwolle, Groningen.

Het moet gaan om een wkkgz-geschil en in geval van claims om een totaalbedrag tot en met € 25.000. De cliënt moet een bedrag van € 52,50 klachtengeld betalen. De aanbieder betaalt de kosten van het geschil. De cliënt volgt eerst de klachtenprocedure van de aanbieder, tenzij dat in redelijkheid niet van hem kan worden verlangd. In het reglement staan bepalingen over bevoegdheid en ontvankelijkheid. De commissie doet uitspraak bij wege van bindend advies.

Stand van zaken.

De VGN gaat aan de slag om commissieleden te kunnen voordragen voor benoeming door de SGC. Over deze procedure volgt nog informatie.

Aandachtspunten

  • Hoewel ons niet bekend, is het mogelijk dat er in uw werkgebied een andere wkkgz geschilleninstantie komt.  In dat geval is er een keuze en moet u bij uw besluitvorming handelen volgens de regels van Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen. Dan is voor uw cliëntenraad relevant dat LSR de commissie mee heeft ingesteld.
  • Zodra de erkenning is verkregen, is het van belang om bij uw verzekeraar na te gaan of de uitspraken van de commissie gedekt zijn. Wij hebben hierover contact gehad met Het Verbond van Verzekeraars. Deze heeft haar leden geïnformeerd over de Wkkgz en haar steun aan het landelijke PvE- waar de commissie aan voldoet- maar de individuele verzekeraars beslissen zelf over de dekking.  

 

 

Deze pagina is een onderdeel van: