Nieuws

Quick scan Optimalisatie datagebruik gehandicaptenzorg

03 september 2019

Vanuit het Nationaal Programma Gehandicapten (NPG) Gewoon Bijzonder is een Minimale Dataset Gehandicaptenzorg (MDS) geïnitieerd om te komen tot standaardisatie van gegevens over cliëntkenmerken voor onderzoek en praktijk. De toepassing van de MDS in de praktijk blijkt echter op dit moment voor een extra belasting van professionals te zorgen. Met het oog op een verkenning van alternatieven voert bureau Significant op verzoek van de VGN en met financiering vanuit NPG Gewoon Bijzonder/ZonMw een quick scan uit naar het huidige datagebruik in de klinische praktijk bij gehandicaptenzorgaanbieders. 

table met data en papieren met pen

Achtergrond

Voor onderzoek gericht op het verbeteren van de zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking, is inzicht in kenmerken van cliënten van belang. Bij voorkeur gebeurt het vastleggen van deze gegevens zoveel mogelijk gestandaardiseerd en via gevalideerd instrumentarium. Tegelijkertijd moet het registreren en verzamelen van gegevens in de praktijk zo min mogelijk (extra) belasting voor professionals opleveren. 

Doel en opzet van de quick scan

Het in beeld brengen van de huidige praktijk van datagebruik in het primair proces bij zorgaanbieders aangesloten bij de VGN, met het oog op een optimalisatieproces dat voorziet in een voor onderzoek en praktijk relevante set van betrouwbare en gevalideerde gegevens, en de plek van de MDS daarin.

De hoofdvragen van die beantwoord worden in de quick scan zijn als volgt:
1. Welke data houden zorgaanbieders bij (wat) en waarom?
2. Hoe worden deze gegevens verzameld en vastgelegd en welke instrumenten worden daarbij gebruikt?
3. Welke randvoorwaarden en mogelijkheden zijn er voor de MDS?

Naast interviews met een aantal onderzoekers en zorgaanbieders, zal er onder alle VGN-leden een digitale vragenlijst worden uitgezet. De vragenlijst bevat vragen over de vastlegging en gebruik van gegevens en randvoorwaarden die nodig zijn om het informatiebeleid te optimaliseren. De quick scan wordt uitgevoerd in de periode mei tot en met augustus 2019. De vragenlijst zal eind juni 2019 worden uitgezet.

Nadere informatie

Onderzoeker Dionne Faber: 06-13967911 

Marion Kersten
Wil je meer weten?
Neem contact op met Marion Kersten