Nieuws

Aan de slag met optimalisatie van datagebruik

12 februari 2021

In de VGN Visie2030 vormen technologie en de mogelijkheden van data belangrijke speerpunten. Daarom werkt de VGN aan een visie op digitalisering in de gehandicaptenzorg, die binnenkort in het VGN-bestuur wordt besproken. Een sleutelelement bij digitalisering is het slim omgaan met data. Een quick scan naar optimalisatie van datagebruik voor praktijk en onderzoek in de gehandicaptenzorg laat zien dat daar veel winst te behalen is. Inzichten en aanbevelingen hieruit worden dan ook benut bij het vormgeven van het digitaliseringsbeleid van de VGN.

table met data en papieren met pen

Aanleiding

In het kader van het kennisprogramma ‘Gewoon Bijzonder’ is een set van instrumenten (aangeduid als MDS) ontwikkeld. Toepassing ervan was een voorwaarde voor financiering van onderzoek vanuit het programma. Na een verzoek van ZonMw tot implementatie van de MDS in de zorgpraktijk heeft de VGN voorgesteld een verkennende quick scan uit te laten voeren naar de praktijk rond dataverzameling en datagebruik.  

Najaar 2019 heeft bureau Significant heeft deze quick scan uitgevoerd. De opbrengst hiervan betrof: 
-een factsheet als individuele terugkoppeling voor de deelnemende VGN-leden; 
-een rapportage als terugkoppeling voor de gehele branche. 
 
Om vanuit de resultaten van de quick scan te komen tot vervolgstappen is  in het najaar van 2020 de digitale werkconferentie ‘Verrijk de zorg met zinnige data’ georganiseerd.  Op basis van de daar gevoerde dialoog tussen vertegenwoordigers vanuit praktijk, onderzoek en stakeholders zijn door Significant aanbevelingen geformuleerd. Deze maken deel uit van de eindrapportage (zie de bijgevoegde pdf), die inmiddels door ZonMw is vastgesteld.    
 

Marion Kersten
Wil je meer weten?
Neem contact op met Marion Kersten