Nieuws

Vervolgtraject optimalisatie datagebruik gaat van start

10 september 2021

De quick scan optimalisatie datagebruik verstandelijk gehandicaptenzorg (Significant 2019) liet zien dat er veel variatie is in dataregistratie en datagebruik binnen de sector. Organisaties registreren verschillende kenmerken op verschillende manieren en gebruiken verschillende instrumenten. Dit belemmert zowel de professionele praktijk als onderzoek. Daarom formuleerden VGN-leden academische- en praktijkonderzoekers en andere stakeholders gezamenlijk in een werkconferentie adviezen over hoe de gehandicaptenzorgsector te verrijken met zinnige data. In een vervolgtraject wordt hiermee nu onder begeleiding van Significant aan de slag gegaan.

table met data en papieren met pen

Achtergrond

Als vervolgstap op de rapportage (Significant 2019) over de quick scan en de werkconferentie hebben gehandicaptenzorgorganisaties aangegeven gezamenlijk aan de slag te willen ter verbetering van het datagebruik in de zorg- en dienstverlening aan hun cliënten. In lijn met de VGN visie op digitalisering vormt de zorgvraag van de cliënt daarbij het uitgangspunt. Dit vervolgtraject richt zich specifiek op de eerste aanbeveling uit de rapportage: “Ontwikkel een stappenplan van datagebruik met telkens de afweging: welke bedoeling heeft de registratie van dit gegeven en wie kan dit het beste registreren.” Het vertrekpunt hiervan is het bepalen welke gegevens voor de organisatie van belang zijn, of er overeenstemming is over vastlegging en het doel waarvoor deze worden gebruikt (het ‘wat’). Daarna volgt dan het ontwikkelen van het feitelijke stappenplan (het ‘hoe’), waarbij ook het belang wordt benoemd van het bepalen van de meest geëigende eigenaar van het optimalisatieproces.

Vervolgtraject optimalisatie datagebruik

Komend najaar (2021) gaat een werkgroep van professionals en onderzoekers aan de slag met de eerste stap in het optimaliseren van datagebruik in de gehandicaptenzorg. Zij ontwikkelen onder begeleiding van onderzoekers van Significant Public een gezamenlijk beeld en een eerste uitwerking van een voor VGN-leden wenselijke set kerngegevens op basis van behoeftes van professionals en Visie2030. 

Meer weten?

Neem contact op met Ellen Westhoff (E-mail: ellen.westhoff@significant.nl) of met Marion Kersten (E-mail: mkersten@vgn.nl). 

Marion Kersten
Wil je meer weten?
Neem contact op met Marion Kersten