Inspiratiebijeenkomst Persoonsvolgende zorg

Wat zijn de resultaten van de experimenten persoonsvolgende zorg in Rotterdam (gehandicaptenzorg) en Limburg (ouderenzorg)? Wat kunnen we hiervan leren? Welke voorbeelden zijn er bij zorgaanbieders om te werken aan persoonsvolgendheid in de organisatie? Hoe kun je maatwerk bieden?Resultaten en voorbeelden staan centraal in de inspiratiebijeenkomst op 11 maart 2019. 

De bijeenkomst start met een plenair programma. 
Hier presenteert Corine Boer, projectleider in Rotterdam, het proces en de resultaten van het experiment daar. Herre van Kaam deelt de ervaringen uit Limburg. 

Vervolgens gaan we in kleine groepen in subsessies verder aan de slag. 
Er wordt kort een nieuwe werkwijze, voorbeeld of plan gepresenteerd. Hierna is er volop ruimte om met elkaar door te spreken over ervaringen, kansen, knelpunten en tips. 

De subsessies gaan over : 

  • De lessen over vraagverheldering door Corine Boer, projectleider experiment Rotterdam en Jeroen van der Sluys, ervaringsdeskundige
  • Het werk van de arrangeur door Johan Broekmate, manager en Cokky Molendijk, arrangeur bij Pameijer
  • Persoonsvolgend budget in de ouderenzorg door Hans Vos, directeur zorg bij ZZG zorggroep
  • Regie in eigen hand door Petra Blom, coördinator regie in eigen hand bij Siza
  • Vormgeven van maatwerk aan de hand van het Dexterhuis door Dik van Bruggen, lid raad van bestuur en Guus de Rijcke, clustermanager bij Esdege-Reigersdaal 

We sluiten de bijeenkomst af met een lunch. 

Deze bijeenkomst is gratis voor VGN-leden. 

Wil je meer weten of heb je vragen of opmerkingen?

Neem contact op met Gera van der Woude
Telefoonnummer
Gera van der Woude

Deze pagina is een onderdeel van