Nieuws

Aanvulling op de Handreiking Aanbesteden 2005

13 september 2006

In deze aanvulling op de Handreiking Aanbesteden staan de onderdelen uit de Europese richtlijn 2004/18/EG die in het nationale recht zijn ingevoerd met het Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten (Bao)