Nieuws

Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking zet belangrijke eerste stap in kennisdeling met MBO

27 juni 2017

De Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking (AWVB) ziet het als haar taak om nieuwe kennis te ontwikkelen, maar deze kennis ook actief te delen met de praktijk. De AWVB zoekt hierbij steeds naar nieuwe vormen van kennisdeling. Samenwerking met het onderwijs is hier een voorbeeld van. Zo heeft de AWVB in samenwerking met RINO Zuid al succesvol ervaring opgedaan met het aanbieden van cursussen (o.a. Diagnostiek bij een vermoeden van seksueel misbruik, Sterker dan de Kick en Begeleiders in Beeld) binnen het post-masteronderwijs. Om na te gaan hoe wetenschappelijke kennis ook op een aansprekende manier geïmplementeerd kan worden in het MBO is de AWVB een innovatieve pilot gestart met het ROC Tilburg. Prof. dr. Petri Embregts: "De wijze waarop begeleiders hun vak uitoefenen is van doorslaggevend belang voor de kwaliteit van de zorg. Ik zie de samenwerking met het ROC als een unieke kans om in gezamenlijkheid de vertaalslag te maken van wetenschappelijke inzichten naar concrete en bruikbare kennis voor (toekomstige) professionals in de dagelijkse praktijk."

Deze pagina is een onderdeel van: