Nieuws

Academische Werkplaatsen Transformatie Jeugd - Oproep tot het indienen van Projectideeën

18 november 2014

Het programma Academische Werkplaatsen Transformatie Jeugd (AWTJ) ondersteunt de inhoudelijke doelen en omslag in de ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en gezinnen (transformatie) die met de stelselwijziging jeugd (transitie) beoogd worden met academische werkplaatsen en een (overkoepelende) communicatielijn.

Academische werkplaatsen transformatie jeugd vormen een partner waar gemeenten terecht kunnen voor ondersteuning van hun jeugdbeleid. Inhoudelijk kader vormen de vijf transformatiedoelstellingen zoals genoemd in de Memorie van Toelichting van de Jeugdwet, waarbij oog is voor het bereik van álle doelgroepen. De nadruk in deze subsidieoproep ligt op de toepassing, de vertaling en doorontwikkeling van bestaande kennis. 

De nadruk van het programma ligt op de toepassing, de vertaling en doorontwikkeling van bestaande kennis.

Verder informatie is te vinden op de website van ZonMW: http://bit.ly/1wagTZq

Jan Visscher
Wil je meer weten?
Neem contact op met Jan Visscher