Nieuws

Actieplan ‘Veilig Werken in de Zorg’ gaat door in 2016

19 november 2015

Het ministerie van VWS stelt 3 miljoen euro in 2016 beschikbaar om agressie tegen zorgverleners verder terug te dringen. Dat zei minister Edith Schippers vandaag tijdens het congres ‘Agressie aanpakken doe je zó’. Met dit bedrag maakt VWS mogelijk dat het actieplan ‘Veilig Werken in de Zorg’ ook in 2016 verder gaat. Schippers: “Goede zorg is veilige zorg, voor cliënten en voor zorgverleners.”

Het overgrote deel van de extra investering gaat rechtstreeks naar de zorgorganisaties. Met een nieuwe ronde van Ondersteuningsregeling VWiZ vanaf 14 januari 2016 ontvangen ruim 200 organisaties uit zeven zorgbranches een financiële bijdrage tot maximaal 10.000,- euro om een extra impuls aan hun eigen agressie-aanpak te geven. Sinds 2012 hebben al ruim 750 organisaties gebruik gemaakt van de ondersteuningsregeling.

Onderwijs

Verder zullen in 2016 zorgorganisaties vanuit het actieplan gefaciliteerd blijven worden met de campagne ‘Wees duidelijk over agressie’, instrumenten, kennisdeling van succesvolle aanpakken en  stimulering van het opvolging van incidenten. Bovendien zal nog meer aandacht gaan naar het aansluiten van het onderwijs op de dagelijkse praktijk. Hiervoor wordt de samenwerking met opleidingsinstellingen opgezocht, zodat agressie al tijdens de zorgopleidingen aan bod komt.

Cultuurverandering

Minister Schippers benadrukte met een videoboodschap tijdens het congres in Zaandam dat het terugdringen van agressie in de zorg in 2016 nodig blijft. “De afgelopen jaren maakte de zorg een cultuurverandering door. Agressie hoort niet meer bij het werk, ook niet als het bij het ziektebeeld van een patiënt hoort. Dat is duidelijk. Maar tegelijk hoor ik ook signalen dat meldingen van agressie lang niet overal goed worden opgepakt. We moeten dus echt door.”

Uniek congres

Op het congres kwamen bijna duizend medewerkers uit zeven zorgbranches bijeen (de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg, de gehandicaptenzorg, de jeugdzorg, de verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorg, revalidatiecentra, kraamzorg, jeugdgezondheidszorg, umc’s, ziekenhuizen en maatschappelijke of vrouwenopvang) om samen de handen ineen te slaan en van elkaars aanpakken te leren. Het is uniek dat een dergelijk zorgbreed congres specifiek over het thema agressie is georganiseerd.

Veilig Werken in de Zorg

Actieplan ‘Veilig Werken in de Zorg’ is geïnitieerd en wordt uitgevoerd door sociale partners in de zorg en jeugdzorg: ActiZ, BTN, CNV Zorg en Welzijn, FBZ, FNV, GGZ Nederland, Jeugdzorg Nederland, NFU, NU’91, NVZ en VGN, met financiële ondersteuning van het ministerie van VWS.

Dianne van der Veen
Wil je meer weten?
Neem contact op met Dianne van der Veen