Nieuws

Actualisatie Handreiking bevoorschotting jeugdhulpaanbieders

14 april 2016

Veel gemeenten stappen dit jaar over van bevoorschotting naar betaling na levering achteraf. De VNG en Transitie Autoriteit Jeugd (TAJ) adviseren om deze betalingsovergang voor jeugdhulpaanbieders zorgvuldig te laten verlopen. Daarom is de eerder verschenen handreiking geactualiseerd.  

In 2014 verscheen een handreiking over bevoorschotting van jeugdhulpaanbieders. In 2015 hebben gemeenten de aanbieders van jeugdhulp veelal bevoorschot. In 2016 is dit op veel plekken omgezet naar betaling achteraf voor geleverde jeugdhulp, per maand of aan het einde van het zorgtraject.

Adviezen VNG en TAJ

De VNG en de TAJ krijgen regelmatig signalen dat de overgang naar betaling achteraf tot problemen leidt bij aanbieders. Daarom is de in 2014 verschenen handreiking geactualiseerd. In deze nieuwe versie staan tips en adviezen om de overgang naar betaling achteraf goed af te spreken en zorgvuldig te laten verlopen.

Tijdig declareren en betalen

Cruciaal is dat aanbieders tijdig declareren en dat gemeenten tijdig betalen. Omdat hierbij regelmatig knelpunten optreden, vindt u in de actualisatie een overzicht van mogelijke knelpunten én de oplossingen.

Actualisatie Handreiking bevoorschotting (2016)
Dianne van der Veen
Wil je meer weten?
Neem contact op met Dianne van der Veen

Deze pagina is een onderdeel van: