Nieuws

Actualisatie toezichtkader Goed Bestuur IGJ en NZa

13 augustus 2020

In 2016 hebben de IGJ en de NZa gezamenlijk het kader Goed Bestuur gepubliceerd. In dit kader leggen beide externe toezichthouders uit wat ze verstaan onder goed bestuur, wat hun taken op dat gebied zijn en wat zij doen om goed bestuur te bevorderen. Het kader maakt duidelijk op welke onderwerpen, waarden en normen de NZa en de IGJ de nadruk leggen in hun toezicht. Onlangs is dit kader geactualiseerd voor het onderdeel intern toezicht.

De belangrijkste aanpassingen

In het vernieuwde kader zijn de verantwoordelijkheden voor de raad van toezicht aangescherpt en verder verdiept. De toezichthouders hebben zes thema’s benoemd. Deze thema’s in het kader zijn:

  1. de raad van toezicht investeert in een eigen toezichtvisie en formuleert doelstellingen en acties
  2. de raad van toezicht ziet toe op beheersing van risico’s met aandacht voor gedrag en cultuur
  3. de raad van toezicht dient ook het maatschappelijk belang over de grenzen van de eigen organisatie
  4. de raad van toezicht zorgt voor zijn eigen diversiteit en vakmanschap
  5. de raad van toezicht borgt onafhankelijkheid en voorkomt vermenging van belangen
  6. de raad van toezicht ziet toe op transparante en afgewogen besluitvorming en zorgt voor openbare verantwoording
Rita Hut
Wil je meer weten?
Neem contact op met Rita Hut-Modderkolk

Deze pagina is een onderdeel van: