Nieuws

Actuele analyse van sociale wijkteams: Samenwerken in de wijk

21 januari 2015

Sociale wijkteams zijn de afgelopen jaren sterk in opkomst. Sinds de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning en Welzijn Nieuwe Stijl heeft de samenwerking tussen sociale professionals - en daarmee de sociale wijkteams - een flinke impuls gekregen. Het programma Sociaal Werk in de Wijk (SWW) volgt van dichtbij tien sociale wijkteams, verspreid over het land. Samen met de deelnemende werkveldorganisaties ondersteunt Movisie deze teams bij vernieuwingen in de praktijk en beschrijft de ontwikkeling die ze doormaken. In deze brochure staat wat een sociaal wijkteam in essentie behelst op basis van de analyse van deze praktijkervaringen.

Foto van Johan van Ruijven
Wil je meer weten?
Neem contact op met Johan van Ruijven