Nieuws

Administratieve lasten sociaal domein kunnen nog flink omlaag

31 januari 2017

Administratieve processen binnen het sociaal domein zijn per gemeente vaak anders ingericht. Gemeenten werken samen met zorgaanbieders in het programma i-Sociaal Domein om de administratielast omlaag te brengen door standaardisatie. Zo werden er door i-Sociaal Domein drie uitvoeringsvarianten voor processen ontworpen, waarmee de administratielasten kunnen worden verkleind. Iets meer dan de helft van de gemeenten is goed op dreef met standaardisatie, voor anderen is er echter nog veel winst te behalen.

Huidige administratielasten te groot

Wethouder en locoburgemeester van Enschede Eelco Eerenberg is ambassadeur van het i-Sociaal Domein. Hij is binnen de VNG 'trekker' van standaardisatie. Eerenberg constateert dat de administratie van processen per gemeente vaak anders zijn ingericht. 'De decentralisatie was natuurlijk een enorm complexe klus. Dat heeft veel tijd nodig. Gemeenten moesten in zeer korte tijd ineens zorgtaken uitvoeren met minder budget dan voorheen. De uitdaging voor gemeenten was op dat moment vooral de uitvoering van de zorg zelf.' Gemeenten hebben volgens Eerenberg erkend dat de administratielasten van het sociaal domein nu te groot zijn. Gezamenlijk hebben gemeenten daarom afgesproken om deze te verkleinen door te standaardiseren. 

Ondersteunende producten

Zorgaanbieders hebben sinds de decentralisatie te maken met een enorme hoeveelheid partijen, met wie zij nu facturen uitwisselen, zo vertelt Eerenberg 'Als zorgaanbieders facturen gestandaardiseerd aanleveren bij gemeenten gaat daar veel minder tijd in zitten.' Het programma i-Sociaal Domein draagt bij aan de standaardisatie in het sociaal domein en levert onder meer ondersteunende producten die gemeenten kunnen gebruiken bij hun administratie. Er wordt met het programma onder meer gekeken naar hoe contracten tussen gemeenten en zorgaanbieders eruit zien en hoe de backoffice en facturatie is ingericht. Vervolgens wordt ook de wijze waarop controle van facturen gebeurt onder de loep genomen.

Lees het volledige artikel op de website van Binnenlands Bestuur.

Han Huizinga
Wil je meer weten?
Neem contact op met Han Huizinga