Nieuws

Advieswijzer doelgroepenregister UWV

16 mei 2018

Als organisatie mensen met beperkingen in dienst nemen kunnen zij gebruik maken van een aantal regelingen zoals een no-riskpolis. Deze mensen moeten dan wel zijn opgenomen in het doelgroepen register.  Om snel inzicht te kunnen even welke regelingen mogelijk zijn heeft het UWV de advieswijzer doelgroepenregister ontwikkeld.  

Om de Advieswijzer doelgroepregister goed te kunnen gebruiken, moet u weten of uw werknemer, een sollicitant, uitzendkracht of gedetacheerde werknemer in het doelgroepregister staat. U kunt via het werkgeversportaal op 2 manieren opvragen of iemand in het doelgroepregister staat: met zijn burgerservicenummer of met uw loonheffingennummer.

Wie staan er in het doelgroepenregister?
In het doelgroepregister staan onder andere alle personen die onder de banenafspraak vallen. Om de privacy van mensen in het register te beschermen, kan alleen gericht worden opgevraagd of uw werknemer, een sollicitant, uitzendkracht of gedetacheerde werknemer in het register is opgenomen. Er wordt geen andere informatie gegeven.

Portretfoto Aart Bertijn
Wil je meer weten?
Neem contact op met Aart Bertijn

Deze pagina is een onderdeel van: