Nieuws

Afdeling R&D Pluryn publiceert Jaarbeeld 2014

05 maart 2014

De afdeling Research & Development van Pluryn heeft het Jaarbeeld 2014 gepubliceerd. De brochure bevat de resultaten van alle inspanningen van afgelopen jaar, geïllustreerd met enkele concrete voorbeelden. Ook is er een overzicht van promotieprojecten, wetenschappelijke publicaties en presentaties in opgenomen. Korte samenvattingen in eenvoudige taal, maken het Jaarbeeld voor iedereen begrijpelijk.

De ondersteuning van mensen met complexe zorgvragen vereist specialistische kennis. Om die reden heeft Pluryn sinds enige jaren een afdeling Research & Development. Talentvolle zorgprofessionals en wetenschappers van Pluryn doen hier in samenwerking met universiteiten en kenniscentra onderzoek. Opgedane kennis wordt gedeeld en vertaald naar handelen in de praktijk. Op die manier onderhoudt, ontwikkelt en verbetert de afdeling de deskundigheid binnen de organisatie. De vier grote transities AWBZ/WMO, Jeugdzorg, Participatiewet en Passend Onderwijs vragen immers om nieuwe inzichten. Afgelopen jaren investeerde Pluryn extra in de kennisorganisatie om de veranderende opdracht vanuit de samenleving goed vorm te geven. Daarbij is extra aandacht besteed aan de toepassingsmogelijkheden van nieuwe technologie. U kunt de brochure hier bekijken of bestellen.