Nieuws

Afschaffing integratieheffing kan voordelig, maar soms ook nadelig zijn

26 september 2013

De afschaffing van de integratieheffing staat opgenomen in het 'belastingplan 2014'. Hoewel effectuering pas plaatsvindt na de parlementaire behandeling (goedkeuring) gaan we er van uit dat de Tweede Kamer geen beletselen zal opwerpen. Daarmee wordt voor onze sector de integratieheffing per 1-1-2014 afgeschaft.

handen houden verschillende geldbriefjes vast

Onlangs informeerden we u over de integratieheffing. Het betreft fiscaal gezien erg technische materie met ingewikkelde berekeningen. De gevolgen kunnen bij bouwprojecten gunstig voor u uitpakken, maar er kunnen ook negatieve effecten optreden, met name bij de zogenaamde 'pro rata berekening'. Voor de uitleg van de techniek verwijzen we naar de bijlage: een artikel van 'van Doorne advocaten'. Met hun toestemming nemen we de uitleg integraal over.

Vanuit de VGN adviseren we u om nog dit jaar een op uw eigen situatie afgestemde berekening te (laten) maken. Voor advies kunt u het beste contact opnemen met de belastingdienst of met een fiscaal adviseur.

Frits Mul
Frits Mul Senior beleidsadviseur