Nieuws

Afscheidsrede en -symposium van prof. Henny van Schrojenstein Lantman-de Valk

23 juni 2015

Prof. Henny van Schrojenstein Lantman-de Valk, die vanaf 2009 de leerstoel Geneeskunde voor mensen met verstandelijke beperkingen bekleedde aan de Radbouduniversiteit te Nijmegen, nam op 18 juni feestelijk afscheid. Ter gelegenheid hiervan vond het symposium 'Sterker en beter: op weg naar toegankelijke eerstelijnszorg voor mensen met verstandelijke beperkingen' plaats, gevolgd door haar afscheidscollege. Haar grote inzet voor betere gezondheid van mensen met verstandelijke beperkingen die hieruit bleek, wordt breed gewaardeerd.

De leerstoel van prof. van Schrojenstein Lantman-de Valk werd vijf jaar geleden ingesteld met steun van het consortium ‘Sterker op eigen benen’, waarin Radboudumc samenwerkt met zorginstellingen Siza, Dichterbij en Pluryn. Inmiddels zijn ook ’s Heerenloo Zorggroep, Stichting Philadelphia, Koraalgroep, Oro en de Driestroom aangesloten.

Het thema van het symposium, en ook van de aansluitende afscheidsrede van de hoogleraar zelf (zie de bijgevoegde pdf), is zeer actueel gezien alle recente stelselwijzigingen èn de dit najaar beoogde ratificatie van het VN-verdrag door Nederland. Artikel 25 van dit verdrag erkent het recht van mensen met beperkingen op gelijke toegang tot goede gezondheidszorg, maar in de praktijk is hiervan geen sprake. Gebrek aan kennis over hun extra gezondheidsproblemen, communicatieproblemen  en andere drempels belemmeren dit. Onder bezielende leiding van prof. van Schrojenstein Lantman-de Valk werkt haar vakgroep via onderzoek, onderwijs en zorginnovaties aan verbeteringen. Zo is dit thema opgenomen in het basiscuriculum van alle Nijmeegse geneeskundestudenten en zal in september een speciale bijscholing voor huisartsen van start gaan. Ook is er voor mensen met verstandelijke beperkingen een dvd ontwikkeld, die hen leert hoe ze hun communicatie met professionals en artsen kunnen verbeteren. Een mooie illustratie van haar bijdrage vormt een animatie die in het project 'Naar de huisarts-Eerstelijnszorg voor mensen met verstandelijke beperkingen' is samengesteld. Deze laat zien hoe het bezoek van mensen met verstandelijke beperkingen voor henzelf, begeleiding en de huisarts beter kan.

Marion Kersten
Wil je meer weten?
Neem contact op met Marion Kersten