Nieuws

Oogst van 15 jaar leerstoel Geneeskunde voor Verstandelijk Gehandicapten

07 mei 2015

Prof. dr. Heleen Evenhuis presenteerde op haar afscheidscollege op 1 mei de oogst van haar leerstoel Geneeskunde voor Verstandelijk Gehandicapten. 15 jaar epidemiologisch onderzoek bij mensen met verstandelijke beperkingen heeft veel opgeleverd.

Allereerst de onderbouwing dat specialisten in de gezondheidszorg voor mensen met een verstandelijke beperking noodzakelijk zijn. Ten tweede dat gezondheidsproblemen van mensen met een verstandelijke beperking vaak specifiek en meervoudig zijn en dat dit leidt tot afname van zelfstandigheid en meer zorgbehoefte. En als laatste dat, om dit te veranderen, er gericht beleid nodig is voor het beroepsonderwijs, de gespecialiseerde langdurige zorg, de ondersteuning van de eerste lijn en het gemeentelijk domein. De VGN ondersteunt deze conclusie van harte en is, om een voorbeeld te noemen, ook nauw betrokken bij de (verdere) ontwikkeling van het onderwijs voor de gehandicaptenzorg.

Veel lof voor pionierwerk

Na het uitspreken van haar afscheidsrede (zie bijgevoegde pdf) kreeg prof. dr. Heleen Evenhuis van alle kanten lof toegzwaaid voor haar pionierswerk. In eerste instantie richtte ze zich vooral op de grotere prevalentie van zintuigstoornissen. Later ging haar aandacht vooral uit naar gezondheidsaspecten rond het ouder worden. Vanuit het GOUD-consortium dat hiervoor werd opgericht werd ze toegesproken door Ronald Helder, bestuurder van de Amarant Groep. De samenwerking in dit consortium tussen Erasmus MC en de zorginstellingen Amarant Groep, Abrona en Ipse de Bruggen heeft wetenschap èn praktijk verder gebracht. Vervolgens belichtte Marian le Jeu van de NVAVG de inzet van prof. Evenhuis voor de beroepsontwikkeling van de AVG. Hiervoor ontving ze recent, tesamen met collega hoogleraar dr. Henny van Schrojenstein-Lantman de Valk het erelidmaatschap van de vereniging.Tenslotte werd ze namens haar vakgroep toegesproken door dr. Thessa Hilgenkamp. Samen met dr. Dederieke Festen is zij beoogd opvolger op de leerstoel.  

Marion Kersten
Wil je meer weten?
Neem contact op met Marion Kersten

Deze pagina is een onderdeel van: