Nieuws

Afspraken over vergoeding van corona-meerkosten in het sociaal domein voor 2022

21 januari 2022

De VNG heeft met het Rijk afspraken gemaakt over de vergoeding van de corona-meerkosten binnen de Jeugdwet en Wmo voor 2022. De afspraken gelden in principe voor heel 2022. De uitwerking is inhoudelijk grotendeels onveranderd tov 2021.

jongen houd zilveren spaarpot omhoog

De uitwerking is te vinden op de site van de VNG, onder het kopje “Uitwerking meerkosten Jeugdwet en Wmo 2022”. De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • Nieuw is dat het kabinet heeft besloten dat zelftesten voor zorgpersoneel onder de meerkostenregeling komen te vallen.

  • Extra aandachtspunt is dat meerkosten alleen van toepassing zijn op die periodes dat daadwerkelijk RIVM-richtlijnen of kabinetsmaatregelen van toepassing zijn. Dit was in 2021 ook het geval, maar doordat voor 2022 langere periodes van geen of weinig maatregelen worden verwacht, dient hier extra rekenschap van genomen te worden. Het op- en afschalen van de maatregelen doet een beroep op de flexibiliteit van aanbieders om doorlopende meerkosten in periodes van afgeschaalde maatregelen (denk aan inhuur locaties) tot een minimum te beperken.

Het Ketenbureau ISD zal voor het jaar 2022 het format waarmee zorgaanbieders hun meerkosten kunnen registreren, actualiseren. Voor 2021 bestond een dergelijk format, waarin de registratie dient als specificatie en onderbouwing van het te factureren bedrag richting gemeenten. Dit format ondersteunt gemeenten en aanbieders bij het beperken van de uitvoeringslast bij het uitvoeren van de regeling. VNG, VWS en branches van zorgaanbieders roepen gemeenten en zorgaanbieders dringend op om dit format te gebruiken. Daarover dienen overigens tussen gemeente en aanbieder wel lokale afspraken gemaakt te worden.

 

Renate Reusch
Wil je meer weten?
Neem contact op met Renate Reusch

Deze pagina is een onderdeel van:

Thema: