Nieuws

Uitwerking meerkosten door corona 2021 sociaal domein beschikbaar

22 maart 2021

Ook in 2021 maken aanbieders meerkosten om de zorg te continueren in deze coronacrisis. De VNG heeft met het Rijk afspraken gemaakt over de vergoeding van deze meerkosten. De afspraken gelden in principe voor heel 2021. De uitwerking is op basis van de ervaringen in 2020 geactualiseerd, maar blijft inhoudelijk grotendeels onveranderd.

jongen houd zilveren spaarpot omhoog

De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • Minderkosten die aanbieders door corona kennen worden verrekend met de meerkosten. Dit is nieuw ten opzichte van 2020: toen werden minderkosten in mindering gebracht op de continuïteitsbijdrage. 
     
  • De VNG heeft met het Rijk afspraken gemaakt over de vergoeding van meerkosten door vaccinatie van medewerkers in de gehandicaptenzorg. De VGN heeft aangekaart bij VWS en VNG dat het aantal van 25 priklocaties niet juist meer is, inmiddels zijn er meer priklocaties waar medewerkers zich kunnen laten vaccineren en waarbij de meerkosten voor vergoeding in aanmerking dienen te komen. 
     
  • Het referentiejaar is gewijzigd: De meerkosten zullen in principe verdeeld worden naar rato van de verdeling van de omzet over het jaar 2020 met de gecontracteerde gemeenten.
     
  • Het Ketenbureau i-Sociaal Domein heeft een technische handreiking gemaakt met een werkwijze hoe gemeenten en aanbieders de meerkosten kunnen berekenen en verrekenen. Doel van deze handreiking is het verduidelijken van de regeling met als gevolg minder discussies en vermindering van administratieve lasten. De afspraken worden ondersteund door een format voor de registratie van meerkosten die het Ketenbureau heeft opgesteld die hieronder is toegevoegd. Zorgaanbieders kunnen met het format hun feitelijke meerkosten registreren en verantwoorden. De registratie dient als specificatie en onderbouwing aan gemeenten. Het format ondersteunt gemeenten en aanbieders bij het beperken van de uitvoeringslast bij het uitvoeren van deze regeling. Ook de VNG roept gemeenten op om dit format te gebruiken.

Meer informatie over continuïteit financiering, meerkosten en compensatie sociaal domein leest u op de website van de VNG.

Renate Reusch
Wil je meer weten?
Neem contact op met Renate Reusch

Deze pagina is een onderdeel van: