Nieuws

Verlenging compensatie corona-meerkosten Wmo en Jeugd

25 juni 2020

Op 23 juni is bekend geworden dat de eerder gemaakte afspraken tussen VNG en het Rijk over vergoeding van corona-meerkosten in het Sociaal Domein, zijn verlengd van 1 juli tot en met 31 december 2020. Een belangrijk besluit omdat zorgaanbieders door de geldende corona-maatregelen, waaronder de verplichting anderhalve meter afstand te houden, ook na 1 juli meerkosten maken. De VGN had dan ook aangedrongen op verlenging.


Om voor vergoeding in aanmerking te komen, is een aantal criteria afgesproken. Meerkosten moeten bijvoorbeeld aantoonbaar zijn, proportioneel en doelmatig. De uitwerking van de meerkostenregeling vindt u op de website van de VNG.

Vandaag verschijnt ook het format registratieformulier meerkosten voor Wmo en Jeugd op de site van het Ketenbureau i-Sociaal Domein. Dat format ondersteunt gemeenten en aanbieders bij het beperken van de uitvoeringslast van de regelingen. 

De VGN zal in haar lobby blijven pleiten dat er ook een verlenging komt van de financiële afspraken tussen Rijk en VNG over compensatie van omzetderving in het Sociaal Domein. Die afspraken kennen nu 1 juli nog als einddatum. 
 

Renate Reusch
Wil je meer weten?
Neem contact op met Renate Reusch

Deze pagina is een onderdeel van: