Agenda voor de Zorg vraagt aandacht voor verminderen regeldruk en administratieve lasten

Naar aanleiding van een Algemeen Overleg van de vaste Tweede Kamercommissie VWS hebben de partijen van de Agenda voor de Zorg via bijgevoegde brief de Kamerleden opgeroepen om de regeldruk en administratieve lasten voor zorgaanbieders en cliënten te verminderen. Zoals we in de brief stellen is dat in het grootste belang van patiënten en cliënten, verzekerden, professionals en zorgorganisaties.

De Agenda voor de zorg (AvdZ) is een samenwerkingsverband van vertegenwoordigers van consumenten, patiënten, zorgaanbieders, zorgverleners en zorgverzekeraars. De VGN is een van de deelnemers.

Met de brief wordt aan de Kamerleden gevraagd:

  1. Wees terughoudend met het inzetten van wet- en regelgeving om problemen op te lossen. En wanneer gekozen wordt voor wet- of regelgeving kies dan voor voorspelbare invoerdata en voldoende implementatietijd.
  2. Laat het Zorginstituut regie nemen op eenduidige en uniforme richtlijnen, kwaliteitsindicatoren en zorgstandaarden.
  3. Geef ruimte een perspectief van verdiend vertrouwen.
  4. Beperk de forse toename van administratieve lasten a.g.v. de transities.

Het Algemeen Overleg stond gepland voor 12 november 2015. Vanwege ziekte van de Minister is het overleg tot nader order uitgesteld. Zodra een nieuwe datum voor het AO bekend is wordt de brief opnieuw onder de aandacht van de Kamerleden gebracht.

Wil je meer weten of heb je vragen of opmerkingen?

Neem contact op met Han Huizinga
Telefoonnummer
06-13197186
Han Huizinga

Deze pagina is een onderdeel van