Nieuws

Akkoord Zorginstituut: nieuwe deadline 1 oktober 2020 voor aanlevering kwaliteitsgegevens ghz 2019

Leestijd: 5 minuten
28 april 2020

Vandaag heeft de RvB van het Zorginstituut besloten de gehandicaptenzorg uitstel te verlenen tot 1 oktober 2020 voor het aanleveren van de kwaliteitsgegevens ghz 2019. Dit besluit volgt naar aanleiding van een voorstel dat de de stuurgroep kwaliteitskader ghz twee weken geleden zelf heeft ingediend bij het Zorginstituut. Hiermee komt er rust om met name het kwaliteitsrapport op de manier af te kunnen ronden, die past bij de sector: met aandacht voor het leer- en ontwikkelproces en de dialoog met alle relevante partijen.

uitgesteld stempel

Aanleiding aanvraag uitstel

Als gevolg van het COVID-19 virus worden alle zeilen bijgezet om de beschikbare menskracht in de gehandicaptenzorg in te zetten op de plek waar dat het hardst nodig is. Daarnaast zijn zorgaanbieders ghz genoodzaakt om activiteiten die gepland stonden in deze periode rondom het kwaliteitsrapport uit te stellen. Het gaat dan voornamelijk om reflecties/ dialooggesprekken (o.a. met CCR/ OR/ RvB en RvT) en visitaties. Om die reden is de oorspronkelijke deadline van 1 juni voor het indienen van de kwaliteitsgegevens 2019, voor de meeste zorgaanbieders niet haalbaar. Daarom heeft de stuurgroep kwaliteitskader gehandicaptenzorg (kkghz) een voorstel ingediend bij het Zorginstituut (ZiNL), waarin uitstel is aangevraagd voor de jaarlijkse aanlevering van de kwaliteitsgegevens ghz.

Akkoord RvB Zorginstituut op voorstel stuurgroep kkghz

Vandaag heeft de Raad van Bestuur van ZiNL akkoord gegeven op het voorstel van de stuurgroep kkghz. Dat betekent voor aanbieders van gehandicaptenzorg dat zij uitstel krijgen tot 1 oktober 2020 om de kwaliteitsgegevens 2019, inclusief het kwaliteitsrapport, in te dienen. Instellingen die wel in staat zijn om volgens de oorspronkelijke planning aan te leveren, kunnen dit op de gebruikelijke wijze doen. Indien t.z.t. blijkt dat ook 1 okober niet haalbaar is, kunnen aanbieders dit, met een duidelijke vermelding van de reden,  melden bij ZiNL. In afstemming met de VGN en de betreffende aanbieder wordt dan per geval bekeken of alsnog langer uitstel wordt verleend (uiterlijk t/m 31 december 2020) om alle gegevens in te dienen.

We zijn blij dat ZiNL begrip heeft voor de situatie die is ontstaan als gevolg van COVID-19. Het uitgangspunt van de stuurgroep kkghz is dat aanbieders hun eigen proces volgen. De stuurgroep hecht waarde aan het leer- en ontwikkelproces over kwaliteit dat bij iedere aanbieder plaatsvindt. Daarvoor is de dialoog over het kwaliteitsrapport een belangrijk instrument en van grootse waarde, niet de aanleverdatum.

Annemarie Peters VGN
Wil je meer weten?
Neem contact op met Annemarie Peters-Bartraij

Deze pagina is een onderdeel van: