Nieuws

Alle toetsingskaders Inspectie Jeugdzorg online

07 januari 2016

Op de website van de Inspectie Jeugdzorg zijn alle toetsingskaders beschikbaar die gehanteerd worden bij het toezicht van de inspectie. Op grond van de scores op deze toetsingskaders beoordeelt de inspectie de kwaliteit van bijvoorbeeld de hulp aan jeugdigen.

De belangrijkste toetsingskaders - Verantwoorde Hulp voor Jeugd (VHJ) en Stelseltoezicht Jeugd - vloeien direct voort uit de Jeugdwet. Zo is volgens de wet het toezicht op het stelsel een verantwoordelijkheid van de vijf jeugdinspecties (Jeugdzorg, Gezondheidszorg, Veiligheid en Justitie, Onderwijs, Sociale Zaken en Werkgelegenheid; en het toezicht op de wettelijke vereisten een verantwoordelijkheid van de inspecties Jeugdzorg, Gezondheidszorg en Veiligheid en Justitie.

Het overzicht bevat verder toetsingskaders die (deels) gebaseerd zijn op het toetsingskader VHJ, zoals de toetsingskaders voor o.a. nieuwe toetreders jeugdhulp, Veilig Thuis en Wijkteams. Daarnaast kent het een aantal specifieke toetsingskaders voor onder meer 'voorkomen seksueel grensoverschrijdend gedrag' en 'vergunninghouders interlandelijke adoptie'.

Jan Visscher
Wil je meer weten?
Neem contact op met Jan Visscher

Deze pagina is een onderdeel van: