Nieuws

Toetsingskader verantwoorde hulp voor jeugd

06 januari 2015

Op 24 december jl. heeft de inspectie het Toetsingskader verantwoorde hulp voor jeugd gepresenteerd. Het toetsingskader vindt u op de nieuwe website van de inspectie voor gemeenten; het Inspectieloket Jeugd.

Het Toetsingskader Verantwoorde hulp voor jeugd is opgebouwd uit vijf thema’s: uitvoering hulpverlening, veiligheid, leefklimaat, cliëntenpositie en organisatie. Elk thema is uitgewerkt in een aantal criteria en bijbehorende aandachtspunten. Het gaat hier om een basistoetsingskader dat – al naar gelang het onderzoek – in zijn geheel of op specifieke onderdelen wordt ingezet bij het uitvoeren van het toezicht. Per thema kan worden ingezoomd, waardoor een verdieping binnen het thema kan plaatsvinden.

Samenwerkende inspecties
Het toezicht op de kwaliteit van de jeugdhulp voert de Inspectie Jeugdzorg uit in samenwerking met de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Daarnaast voert de inspectie toezicht uit, vaak in samenwerking met de Inspectie Veiligheid en Justitie (IVenJ), op organisaties met specifieke andere taken, zoals de justitiële jeugdinrichtingen en de Raad voor de Kinderbescherming. Voor deze organisaties worden op hen toegesneden toezichtscriteria gehanteerd.

Transparantie
Met de publicatie van het toetsingskader wil de inspectie bijdragen aan verdere transparantie van haar werkzaamheden. Zowel gemeenten als jeugdhulpaanbieders kunnen hierdoor bij hun afspraken en werkzaamheden rekening houden met de criteria die voor het verlenen van verantwoorde hulp aan jeugd worden gehanteerd.

Verdere ontwikkeling
Het Toetsingskader Verantwoorde hulp voor jeugd is geen statisch instrument. De inspectie zal het toetsingskader de komende jaren actueel en volledig houden en waar nodig aanpassen aan gewijzigde situaties en/of prioriteiten. 

Maartje
Wil je meer weten?
Neem contact op met Maartje van der Rijt

Deze pagina is een onderdeel van: