Nieuws

ALV bespreekt urgentie van duurzaamheidsbeleid

22 juni 2018

Cathy van Beek, kwartiermaker duurzaamheid bij het ministerie van VWS, sprak op 21 juni tijdens de Algemene Ledenvergadering van de VGN over de urgentie van duurzaamheidsbeleid. Met name de energietransitie (CO2-reductie) en de circulaire bedrijfsvoering moeten volgens mevrouw Van Beek centraal staan om de doelen van het Kabinet te behalen: in 2030 rond de vijftig procent CO2-reductie en in 2050 CO2-neutraal.

Hand met duurzame en groene wereld met windmolens

De gastspreker ging in op de wijkgerichte aanpak. Onder regie van de gemeente wordt in de komende jaren per wijk gewerkt aan verduurzaming en aan vermindering van gasgebruik. Voor woningen is daarbij de medewerking van de corporaties dringend noodzakelijk. Omdat de gehandicaptenzorg veel ‘woningen’ telt, zal ook onze sector de samenwerking met de corporatiewereld (Aedes) moeten intensiveren, zowel regionaal als landelijk. Ook de landelijke Green Deal, een convenant tussen betrokken bestuurlijke partijen, zal regionale initiatieven stimuleren. Daarnaast geldt als adagium: isoleer woningen en gebouwen om energie te besparen. Tegelijkertijd beseft ook de overheid dat investeren in oudere gebouwen niet altijd meer rendabel is. En verbindt daaraan het advies te kiezen voor de natuurlijke momenten: nieuwbouw en renovatie.

Cathy van Beek besprak eveneens de inzet van de klimaatmiddelen en ze attendeerde op de komende subsidieregeling voor initiatieven in 2018.

Als bijlage bij dit artikel gaat tevens de notitie die de leden kregen ter voorbereiding op de ALV en de presentatie van mevrouw Van Beek.

Frits Mul
Frits Mul Senior beleidsadviseur

Deze pagina is een onderdeel van: