Nieuws

Gehandicaptenzorg werkt aan Green Deal om Klimaatakkoord in te vullen

11 juli 2018

De hoofdlijnen voor het Klimaatakkoord zijn op 10 juli 2018 gepresenteerd aan minister Wiebes. De zorgsector is via de klimaattafel Gebouwde Omgeving betrokken bij de totstandkoming van dit akkoord. Op 10 oktober 2018 zullen de zorgbranches, VWS en diverse andere partijen een Green Deal ondertekenen, waarin de ambities en een stappenplan geformuleerd worden om de klimaatdoelstellingen te realiseren, met name de CO2-reductie en de energietransitie.

In het klimaatakkoord worden alle maatschappelijke sectoren betrokken bij ‘de grote verbouwing van Nederland’: in 2050 moet ons land CO2-neutraal zijn. Wat dit voor de zorgsectoren en specifiek voor de gehandicaptenzorg betekent en wat dat aan inspanning vergt, komt in de Green Deal te staan. De feitelijke realisatie van deze deal staat in een ‘routekaart care’ en in een ‘routekaart cure’. Beide kaarten verschijnen uiterlijk mei 2019.

Het overleg dat de VGN hierover voert met VWS, met het Milieuplatform Zorg, met Aedes en met Intrakoop is volop gaande. Inmiddels heeft de VGN samen met ActiZ en GGZ-Nederland een aantal uitgangspunten en randvoorwaarden geformuleerd. De VGN-leden zijn daarover geïnformeerd tijdens de ALV van 21 juni. Om hen te faciliteren bij de verduurzamingsopdracht die er nu ligt, heeft de VGN een platform opgericht. De eerste bijeenkomst van dit platform vond plaats op 9 juli. Ook hierover zijn de leden inmiddels geïnformeerd.

Bijlagen:

  • Voorstel voor hoofdlijnen van het Klimaatakkoord (het beleidsdocument dat op 10 juli aan minister Wiebes is aangeboden);
  • Bijdrage van de sectortafel Gebouwde Omgeving aan de hoofdlijnen van het Klimaatakkoord;
  • Intenties van de vijf zorgbranches voor de Green Deal en de routekaarten. 

 

Frits Mul
Frits Mul Senior beleidsadviseur

Deze pagina is een onderdeel van: