Nieuws

Expertisecentrum Verduurzaming Zorg ondersteunt zorgsector op weg naar duurzame gebouwen

14 oktober 2019

Op 10 oktober, de dag van de duurzaamheid, is het Expertisecentrum Verduurzaming Zorg (EVZ) tijdens het congres van de Green Deal Duurzame Zorg gelanceerd. Het EVZ heeft in eerste instantie als doel om zorgorganisaties te ondersteunen bij de verduurzamingsopgave om daarmee bij te dragen aan de CO2-reductiedoelstellingen uit het klimaatakkoord. Onderzoeksinstituut TNO voert samen met Stichting Stimular het programma van het EVZ uit door het verzamelen, ontwikkelen en ontsluiten van kennis en het stimuleren van innovaties in de zorgbouw.

gebouw met begroeien en tuinen op het dak

Het Expertisecentrum Verduurzaming Zorg is te benaderen via www.dezorgduurzaam.nl en is onderdeel van het Kennis- en innovatieplatform Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed. Dit platform is mede mogelijk geworden door inspanningen van de ministeries van BZK, VWS en OCW. Het platform is actief tot 2030.

Het EVZ ondersteunt de zorgsector onder andere met informatie over verschillende CO2-emissie reducerende maatregelen, het verzorgen van innovatieworkshops, het inrichten van een centrale vraagbaak en het initiƫren van onderzoek. Daarnaast biedt het EVZ ondersteuning bij het opstellen van routekaarten en biedt het een centraal punt met alle beschikbare en relevante informatie over CO2-emissiereductie in de zorg. Op deze site is bijvoorbeeld alle informatie betreffende de routekaarten (handleidingen, tools, etc.) en het klimaatakkoord verzameld. Ook komen daar de verduurzamingskaarten met gevalideerde informatie over maatregelen op te staan en kan men vragen stellen aan het EVZ, zoals bijvoorbeeld over het opstellen van portefeuille-routekaarten, over het klimaatakkoord en over de CO2-emissie reducerende maatregelen.

Frits Mul
Frits Mul Senior beleidsadviseur

Deze pagina is een onderdeel van: