Nieuws

Eerste bijeenkomst ‘Platform Duurzaamheid VGN’ biedt perspectief

11 juli 2018

De eerste bijeenkomst van het ‘Platform Duurzaamheid VGN’ is op 9 juli bijgewoond door veertig vertegenwoordigers van VGN-leden en door een afvaardiging van VWS. De stand van zaken richting de Green Deal kwam aan bod en ’s Heeren Loo gaf vanuit de praktijk een presentatie van haar duurzaamheidsbeleid. De Triodos bank presenteerde verschillende instrumenten die kunnen helpen bij het opstellen van een plan van aanpak.

aardgasvrijer

De VGN ging in op de actualiteit: het Klimaatakkoord (juli 2018), de Green Deal (oktober 2018), de ‘routekaarten’ die in april 2019 gereed moeten zijn en waarin beschreven wordt hoe we onze doelstellingen willen behalen en de financiering. Het duurzaamheidsbeleid van ’s Heeren Loo laat zien dat duurzaamheid veel meer omvat dan energiebesparende maatregelen. Het vraagt om grote betrokkenheid van alle medewerkers en van de cliënten. De Triodos bank stelde: hoe duurzamer het beleid van de instelling, des hoger de korting op rente voor leningen. Adviesbureau Constantis werkt voor enkele grote zorgaanbieders en schetste op een inspirerende manier de context van duurzaamheidsbeleid.

In de discussie die volgde, is onder andere gesproken over hoe je cliënten kunt betrekken – het gaat per slot van rekening om hún woonomgeving, over verduurzaming van vervoer en met name over de behoefte aan uitwisseling van de grote hoeveelheid informatie die beschikbaar is. Daartoe wordt via de website van de VGN een community opgezet. Het platform zal in de toekomst geregeld bijeen komen, vooral om instrumenten te bespreken.

De vier presentaties die tijdens de eerste bijeenkomst zijn gegeven, treft u aan als bijlage.

 

Frits Mul
Frits Mul Senior beleidsadviseur

Deze pagina is een onderdeel van: