Nieuws

Utrechtse zorginstellingen werken aan CO2-reductie van hun vastgoed

11 mei 2020

Tien Utrechtse zorginstellingen werken aan CO2-reductie: zij maken ieder een routekaart voor de verduurzaming van hun vastgoed. Ze gebruiken daarbij de CO2-reductietool van Milieuplatform Zorg (MPZ) en krijgen begeleiding van Stimular. Hun eerste ervaringen met de tool zijn positief. De tool ondersteunt het werken aan CO2-reductie op meerdere fronten.

Zorginstellingen werken, zoals afgesproken in de green deal duurzame zorg en in het Klimaatakkoord, aan 49% CO2-reductie in 2030 en 95% in 2050. Zij maken daartoe ieder een routekaart voor de verduurzaming van hun vastgoedportefeuille. Veel instellingen maken daarbij gebruik van de CO2-reductietool van Milieuplatform Zorg. Dat is een Excel-document om het effect van maatregelen op de CO2-footprint en het energieverbruik inzichtelijk te maken. De VGN heeft hierin met de andere zorgbranches meegewerkt met het MPZ en hierover enkele voorlichtingsbijeenkomsten gehouden.

Het MPZ heeft nu het voorbeeld van de Utrechtse instellingen als voorbeeld ter inspiratie gepubliceerd.

Streven is dat alle zorginstellingen in 2021 een CO2-routekaart hebben. De routekaarten geven de brancheorganisaties en Stimular / Milieuplatform Zorg een beeld van de potentiële CO2-reductie van de sector en de knelpunten om die te realiseren.

 

Frits Mul
Frits Mul Senior beleidsadviseur