Nieuws

Verslag bijeenkomsten routekaart CO2-reductie

12 december 2019

De VGN heeft samen met ActiZ, GGZ Nederland en het Milieuplatform Zorgsector/Stimular in november de CO2-routekaart in drie bijeenkomsten besproken. Er waren rond de 150 deelnemers. Omdat er meer aanmeldingen waren, organiseren we nog een vierde bijeenkomst op 21 januari. We streven ernaar dat zoveel mogelijk zorgorganisaties in 2020 een CO2-routekaart opstellen voor de verduurzaming van het zorgvastgoed. Met zo’n routekaart stippelt de organisatie de weg uit (in lijn met het overheidsbeleid) naar de streefwaarde van 49% CO2-reductie in 2030 en van 95% CO2-reductie in 2050.

Het verslag van deze bijeenkomsten hebben we gebundeld in één samenvatting, omdat de bijeenkomsten ook driemaal dezelfde opzet hadden. De bijeenkomsten werden steeds opgesplitst in twee delen. In het eerste deel werd de vraag beantwoord waarom het belangrijk is te werken aan CO2-reductie. Het tweede deel van de middag bestond uit parallelle sessies. Hierin werd de CO2-reductietool toegelicht. In de sessies was tevens ruimte voor vraag en antwoord.  

Het volledige verslag voegen we als bijlage toe.

Er is nog gelegenheid om u desgewenst aan te melden voor de vierde bijeenkomst op 21 januari. Dat kan via deze link.

Frits Mul
Frits Mul Senior beleidsadviseur

Deze pagina is een onderdeel van: