Nieuws

Ambitiepaper over risicogestuurde brandveiligheid in de zorg

04 juni 2014

Van regelgericht naar risicogericht. Dat is het uitgangspunt bij het beleid dat de zorgbranches formuleren voor brandveiligheid. Om dit beleid écht van de grond te laten komen, moeten alle partijen (waaronder de instelling, brandweer en inspectie) zich aan dit uitgangspunt committeren. In een ‘Ambitiepaper’ hebben de zorgbranches dit laten uitwerken. Alle betrokken externe partijen (waaronder ook de ministeries, inspecties, Brandweer Nederland en de Onderzoeksraad voor de veiligheid) committeren zich aan de inhoud.

De VGN werkt momenteel samen met de andere zorgbranches aan een projectplan om risicogestuurde brandveiligheid te bevorderen: geen controle of we aan de regels voldoen, maar samen met de brandweer werken aan een brandveilige omgeving. In onze handreiking Brandveiligheid zijn we ingegaan op deze aanpak. Wil deze benadering echter goed van de grond komen, dan moeten ook externe partijen deze visie omarmen. Om dat te bevorderen hebben de BOZ-partijen het bureau COT dit laten uitwerken. Het resultaat is een Ambitiepaper; de naam zegt het al: onze gezamenlijke ambitie. Alle betrokken partijen (onder andere VWS, BZK, Inspecties, Brandweer Nederland, de Onderzoeksraad voor de veiligheid en toezichthouders) committeren zich aan deze uitkomsten.

Deze paper vormt de basis voor een project dat we als branches gaan uitvoeren, met betrokkenheid en subsidie van VWS. Het projectplan is momenteel in voorbereiding. U kunt denken aan onderwerpen als: een masterclass, pilots die gericht zijn op samenwerking tussen instellingen en de brandweer, zoals ‘Geen nood bij brand’. 

De Ambitiepaper bevat een aantal hoofdconclusies ten aanzien van de risicogestuurde aanpak en enkele aanbevelingen. De hoofdconclusies zijn:

  1. Brandveiligheid als onderwerp leeft in de zorgsector en een risicogestuurde aanpak past hierbij.
  2. De verschillende partijen hebben een gedeeld beeld van wat een risicogestuurde aanpak inhoudt en wat er nodig is qua randvoorwaarden.
  3. In de praktijk zijn er tal van voorbeelden van initiatieven die bijdragen aan een risicogestuurde aanpak en is er zicht op enkele terugkerende knelpunten.
  4. Betrokken partijen zien kansen om de risicogestuurde aanpak verder vorm te geven en daadwerkelijk een stap verder te brengen.

De VGN ziet brandveiligheid als onderdeel van het groter geheel van integraal veiligheidsbeleid binnen instellingen: daarin passen ook cliëntveiligheid, veiligheid van medewerkers en veiligheid van de omgeving. In het najaar wil de VGN een conferentie beleggen over integrale veiligheid. Ook de Ambitiepaper is dan onderdeel van het gesprek.

In de bijlage treft u de Ambitiepaper aan.

Frits Mul
Frits Mul Senior beleidsadviseur

Deze pagina is een onderdeel van: