Nieuws

Zorgbranches reageren op aanbevelingen Onderzoeksraad voor Veiligheid

14 juni 2013

De brancheorganisaties in de zorg, waaronder de VGN, hebben per brief gereageerd op de aanbevelingen uit het rapport 'Brand in Rivierduinen; veronderstelde veiligheid' van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. De brief is verstuurd naar minister Schippers en er is een kopie gegaan naar de Tweede Kamer.

De veilig plus aanpak

Op maandag 17 juni 2013 vindt in de Vaste Kamercommissie voor VWS een overleg plaats over Patiëntveiligheid. Daarbij staat ook geagendeerd het “Antwoord op vragen van de commissie over de Stand-van-zakenbrief brandveiligheid in zorginstellingen 32757-62 d.d. 24 april 2013”. In dat kader willen we de Kamerleden van de in de brief genoemde acties van de brancheorganisaties op de hoogte stellen.

In de brief attenderen we de overheid en de onderzoeksraad op de gezamenlijke visie die we als branches ontwikkelen (op weg naar een integrale en op maat gesneden, risicogestuurde aanpak, in plaats van blijven toezien op handhaving van regels). We doen dat in samenwerking met het departement. In de brief beschrijven we ook de specifieke acties per afzonderlijke branche. Voor de VGN bijvoorbeeld wijzen we op de ‘Handreiking brandveiligheid’ die we momenteel laten maken en op de aandacht die nodig is voor de verantwoordelijkheidsverdeling bij extramuraliseren.

In de bijlage vindt u de brief aan de minister en aan de Tweede Kamer.

Frits Mul
Frits Mul Senior beleidsadviseur

Deze pagina is een onderdeel van: