Nieuws

Minister vindt samenwerking VGN en brandweer goed voorbeeld

05 juli 2013

Minister Blok vindt het initiatief 'Geen nood bij brand' van VGN, ActiZ en Brandweer Nederland een goed voorbeeld van de wijze waarop branche-organisaties invulling geven aan hun verantwoordelijkheid voor brandveiligheid. Dat schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer. Ook meldt hij de Kamer dat de minister Schippers van VWS € 800.000,- beschikbaar stelt voor activiteiten die zijn gericht op het verbeteren van preventie door het verhogen van brandveiligheidsbewustzijn bij de zorginstellingen.

In een brief aan de Tweede Kamer (2 juli 2013) gaat minister Blok in op de vraag hoe het bewustzijn van brandveiligheid in de zorg gestimuleerd kan worden. De primaire verantwoordelijkheid ligt volgens de minister bij bestuurders van instellingen. De minister van VWS heeft vorig jaar de Raden van Bestuur opgeroepen de verantwoordelijkheid voor brandveiligheid te nemen en alles in het werk te stellen de veiligheid op orde te brengen en te houden.

Meer aandacht voor brandveiligheid
Minister Blok schrijft nu: 'Volgens contacten uit het veld is er sindsdien meer aandacht voor brandveiligheid en zijn er steeds meer instellingen die tot actie overgaan om de brandveiligheid (op lokaal niveau samen met de brandweer) te verhogen. Een goed voorbeeld voor de wijze waarop de branche invulling geeft aan de verantwoordelijkheid voor brandveiligheid is het initiatief 'Geen nood bij brand' (GNBB). Hierbij werken ActiZ (organisatie van zorgondernemers) en Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) samen met Brandweer Nederland aan het verbeteren van brandveiligheid en de bewustwording daarvan binnen alle lagen van een zorginstelling. De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft aangegeven € 800.000,- beschikbaar te hebben voor activiteiten die zijn gericht op het verbeteren van preventie door het verhogen van brandveiligheidsbewustzijn bij de zorginstellingen. Het kabinet ondersteunt op deze wijze een programma dat onder meer is gericht op het verspreiden van goede voorbeelden om een gedragsverandering en de bewustwording van brandveiligheid te verbeteren'.

Samen met de andere branches in de zorg (BoZ) werkt de VGN momenteel aan een plan van aanpak om een aantal activiteiten met behulp van een subsidie van het departement van de grond te krijgen. Zodra dit concreet is, informeren we u hierover. Voor de hele brief van de minister: zie de bijlage.

Redactie VGN

Deze pagina is een onderdeel van: