Nieuws

Zorgbranches zetten hoog in op brandveiligheid

12 februari 2015

Brancheorganisaties VGN, ActiZ, GGZ Nederland en Brandweer Nederland gaan intensiever samenwerken om de brandveiligheid voor cliënten en medewerkers in de langdurige zorg te verbeteren. Daartoe hebben zij een intentieverklaring ondertekend. Daarnaast hebben de gezamenlijke zorgbranches (verenigd in de BoZ) een landelijk programma ‘Naar een betere brandveiligheid in de zorg’ ter hand genomen. Doel: een omslag van regelgericht naar risicogericht werken.

Intentieverklaring zorgbranches en brandweer

Op 11 februari 2015 vond de ondertekening plaats van de intentieverklaring tussen de VGN, ActiZ, GGZ-Nederland en Brandweer Nederland. Betrokken partijen willen met elkaar investeren in een omslag van een regelgerichte naar een risicogerichte aanpak van brandveiligheid in de zorg.

Dit betekent dat zorgorganisaties niet alleen de brandveiligheidsvoorschriften naleven, maar - nog belangrijker - dat zij werken aan een veiligheidscultuur in organisaties, aan bewustwording van risico’s bij medewerkers en cliënten en aan het bevorderen van brandveilig gedrag.

Daarnaast willen we ervoor zorgen dat de brandveiligheidsregels in heel Nederland op dezelfde manier worden toegepast. Ook willen we bereiken dat zelfstandig wonende ouderen en mensen met een beperking of ziekte met voorlichting worden ondersteund.

Lees hier het persbericht over de ondertekening van de intentieverklaring.

Landelijk programma zorgbranches

Naast de intentieverklaring tussen de drie zorgbranches en de brandweer, participeert de VGN ook in het landelijk programma ‘Naar een betere brandveiligheid in de zorg’. Dit programma is een nieuw initiatief van de gezamenlijke zorgbranches verenigd in BoZ-verband (VGN, ActiZ, GGZ Nederland, NVZ en NFU). Het programma wordt gesubsidieerd door het ministerie van VWS.

Om de brandveiligheid te verbeteren, willen de branches niet alleen de wettelijke voorschriften volgen, maar vooral ook investeren in een veiligheidscultuur. Risicogericht werken betekent dat zorgorganisaties aandacht hebben voor zowel de ‘harde’ kant van brandveiligheid - gericht op gebouwen, installaties en procedures - als de ‘zachte’ kant. Daarbij het erom gaat dat medewerkers en cliënten zich bewust zijn van mogelijke risico’s en dat zij hier in de dagelijkse praktijk ook daadwerkelijk naar handelen. Bijvoorbeeld het vrijhouden van mogelijke vluchtroutes en het bespreekbaar maken (en reguleren) van rookgedrag.

Redactie VGN

Deze pagina is een onderdeel van: